Thursday, July 29, 2021

समाचार

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार ८४० जना थप

सकुशल खवर.. २०७८ साउन १३, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ८४० जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २९ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार ८९९ जना थप

सकुशल खवर.. २०७८ साउन १२, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ८९९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २८ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार ४२१ जना थप

सकुशल खवर.. २०७८ साउन ११, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ४२१ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित २ हजार ९७७ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन १०, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ २ हजार ९७७ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित २ हजार ९७७ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन ८, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ २ हजार ९७७ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित २ हजार ७१४ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन ७, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ २ हजार ७१४ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार...

विचार

जीवनशैली

लोकसेवा

सकुशल खवर.. २०७८ साउन १३, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ८४० जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २९ हजार ४४४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९९३ जना उपचारपछि निको भएका छन । हालसम्म कोरोना संक्रमणवाट निको भएका संख्या ६ लाख ४९ हजार...
सकुशल खवर.. २०७८ साउन १२, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ८९९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २८ हजार ८३६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ७७८ जना उपचारपछि निको भएका छन । हालसम्म कोरोना संक्रमणवाट निको भएका संख्या ६ लाख ४७ हजार...
सकुशल खवर.. २०७८ साउन ११, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ४२१ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ९०८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ६८६ जना उपचारपछि निको भएका छन । हालसम्म कोरोना संक्रमणवाट निको भएका संख्या ६ लाख ४५ हजार...

सौन्दर्य