वीर अस्पतालमा डाक्टर र नर्सका लागि अवसर

229

सकुशल खवर.. २०७८ बैशाख २२, काठमाडौं । वीर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक ३ जना र स्टाफ नर्स १०० जनाको लागि जागिरका लागि आवेदन माग गरेका छन । छ महिने करारमा नियुक्त गर्ने गरी प्रतिष्ठानले दुई दिनको अवधी दिएर आवेदन मागेको हो । सरकारी सेवा सरहकै तलव स्केल र ५० प्रतिशत भत्ता समेत उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।

 सुचना