Saturday, April 17, 2021

प्रदेश १

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ८० हजार ५२४ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत ३०, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ५५९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ८० हजार ५२४ जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या संख्या २ लाख ७७ हजार ४६१ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत्र १९, काठमाडौं । मुलुकभर १५२ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या संख्या २ लाख ७७ हजार ४६१ जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ७७ हजार ३०९ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत १८, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ १६२ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७७ हजार ३०९ जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ८३९ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत १५, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ८९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ८३९ जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ५०९ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत १२, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ १२० जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ५०९ जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ५६ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत ९, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ १५० जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ५६ जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ९०६ जना पुग्यो

सकुशल खवर.. २०७७ चैत ८, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ७७ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ९०६ जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ८२९ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत ७, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ७९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ८२९ जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ७५० जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत ६, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ १२५ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ७५० जना पुग्यो ।...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ६२५ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ चैत ५, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ १०७ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ६२५ जना पुग्यो ।...
0FansLike
66,550FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
sakushal.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_7561-scaled.jpg