Sunday, September 26, 2021

प्रदेश-५

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार २६० जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन २८, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार २६० जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३८ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार ६५१ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन २५, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ६५१ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३६ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित २ हजार ५४८ जना थप

सकुशल खवर.. २०७८ साउन २४, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ २ हजार ५४८ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३५ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार २१८ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन २३, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार २१८ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३५ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार ७२९ जना थप

सकुशल खवर.. २०७८ साउन २२, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ७२९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार ३८३ जना थप

सकुशल खवर.. २०७८ साउन १९, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ३८३ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३२ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित २ हजार ५६८ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन १७, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ २ हजार ५६८ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३१ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार १०६ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन १६, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार १०६ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३१ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार ६६१ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन १५, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ६६१ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३१ हजार...

मुलुकभरमा कोभिड १९ संक्रमित ३ हजार ३६५ जना थप

सकुशल खवर..  २०७८ साउन १४, काठमाडौं । मुलुकभर नयाँ ३ हजार ३६५ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३० हजार...
0FansLike
66,550FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
sakushal.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_7561-scaled.jpg