Friday, January 15, 2021

प्रदेश-६

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६४ हजार ७८० जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ पुस २६, काठमाडौं । मुलुकभर २५९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६४ हजार ७८० जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६४ हजार ५२१ जना पुग्यो

सकुशल खवर.. २०७७ पुस २५, काठमाडौं । मुलुकभर ३६२ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६४ हजार ५२१ जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६३ हजार ६०५ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ पुस २३, काठमाडौं । मुलुकभर ४१२ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६२ हजार २६२ जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६३ हजार १९३ जना पुग्यो

सकुशल खवर.. २०७७ पुस २२, काठमाडौं । मुलुकभर ४०९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६३ हजार १९३ जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६२ हजार २६२ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ पुस २०, काठमाडौं । मुलुकभर ४०३ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६२ हजार २६२ जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६१ हजार ८५९ जना पुग्यो भने ९७.२...

सकुशल खवर..  २०७७ पुस १९, काठमाडौं । मुलुकभर ४२१ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६१ हजार ८५९ जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६१ हजार ४३८ जना पुग्यो

सकुशल खवर.. २०७७ पुस १८, काठमाडौं । मुलुकभर ४१९ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६१ हजार ४३८ जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६१ हजार १९ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ पुस १७, काठमाडौं । मुलुकभर ४२६ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६१ हजार १९ जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६० हजार ५९३ जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ पुस १६, काठमाडौं । मुलुकभर ५३४ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६० हजार ५९३ जना पुग्यो । हालसम्म...

मुलुकभरमा कोरोना (कोभिड(१९) संक्रमितको संख्या २ लाख ६० हजार ५० जना पुग्यो

सकुशल खवर..  २०७७ पुस १५, काठमाडौं । मुलुकभर ५११ जना कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६० हजार ५० जना पुग्यो । हालसम्म...
0FansLike
66,550FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
sakushal.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_7561-scaled.jpg